Nie można odliczyć dwukrotnie kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktu, który został wyłącznie zmodyfikowany przez podatnika, a nie samodzielnie przez niego wytworzony – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała spółka zajmująca się m.in. sprzedażą produktów, które wcześniej nabyła od zewnętrznych kontrahentów. Przykładem były popularne wśród turystów koszulki, na które nanosiła swoje autorskie nadruki. Spółka planowała zwiększyć ich sprzedaż zarówno wśród dotychczasowych, jak i nowych klientów. W tym celu chciała ponosić różne wydatki promocyjno-marketingowe. Płaciłaby m.in. za tworzenie, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej, tworzenie reklam na stronach internetowych i w portalach społecznościowych, a także elektronicznych katalogów i broszur produktowych. Wydatki nie przekroczyłyby kwoty 1 mln zł. We wniosku o interpretację spółka była przekonana, że spełnia wszystkie warunki, aby skorzystać z ulgi na ekspansję w odniesieniu do wydatków promocyjnych, ponoszonych, aby zwiększyć sprzedaż koszulek.

Przypomnijmy, że ulga, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT, pozwala po raz drugi odliczyć od dochodu niektóre koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika. Chodzi o wydatki określone w art. 18eb ust. 7 ustawy o CIT, czyli np. koszty uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów czy przygotowania niezbędnej dokumentacji. Podwójne odliczenie dotyczy jednak wyłącznie wydatków na promocję produktów wytworzonych przez podatnika. Spółka była przekonana, że sprzedawane przez nią koszulki spełniają taką definicję.

Podkreślała, że po naniesieniu autorskich nadruków są one w praktyce nowym produktem o znacznie większej wartości niż ten zakupiony pierwotnie. Spółka przekonywała, że koszulka bez jej nadruku jest raczej wyjściowym „materiałem”, który musi przejść etap obróbki, aby się stać produktem w pełni przez nią wytworzonym.

Nie przekonało to jednak dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał on bowiem, że koszulki z autorskim nadrukiem naniesionym przez spółkę nadal są tym samym produktem (koszulką) i funkcjonują w tym samym segmencie rynku. Nie można więc uznać, że są to produkty wytworzone przez podatnika, a to oznacza, że w odniesieniu do nich nie przysługuje ulga na ekspansję – podsumował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.©℗