Podczas Kongresu Rady Podatkowej Lewiatana omówiono aktualne postulaty firm dotyczące zmian w systemie podatkowym oraz plany Ministerstwa Finansów. Chociaż przedsiębiorcy zgłosili wiele propozycji, które mogłyby uprościć procesy podatkowe, Ministerstwo Finansów zachowuje ostrożność w kwestii wprowadzania rewolucyjnych zmian. Czego chcą firmy i jakie plany ma resort finansów?

Zmiany w podatkach. Czego chcą firmy?

Jak donosi Businness Insider, firmy zgłosiły liczne postulaty dotyczące uproszczenia podatków, zwłaszcza w obszarach podatku od nieruchomości, CIT, VAT oraz raportowania podatkowego. Przedsiębiorcy wskazują, że obecne obowiązki sprawozdawcze są nadmiernie skomplikowane i czasochłonne. Przykładem jest konieczność wielokrotnego przesyłania tych samych danych do różnych instytucji, co znacząco obciąża firmy.

Jeden z przedstawicieli biznesu podkreślił, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie przedsiębiorstwa poświęcają najwięcej czasu na spełnianie wymogów podatkowych, wyprzedzając pod tym względem tylko Bułgarię. Firmy postulują eliminację zbędnych wymogów, jak np. konieczność wysyłania informacji CIT-7, które nie są potrzebne ich klientom. Jakby tego było mało, w planowanym JPK_CIT przedsiębiorcy będą musieli wykazać kolejne dane, takie jak ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Jakie plany ma ministerstwo finansów?

Ministerstwo Finansów, przyznaje, że jest świadome problemów z nadmierną sprawozdawczością. Planuje jednak wprowadzenie nowych obowiązków, takich jak JPK_CIT, który ma na celu dokładniejsze poznanie struktury kosztów firm. JPK_CIT, planowany do wdrożenia od stycznia 2026 r., ma wymagać m.in. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo, od lutego 2026 r. ma ruszyć obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jak twierdzi MF termin odsunięcia KSeF do 2026 r. wynika z rekomendacji audytora.MF planuje już w czerwcu rozpocząć drugą fazę konsultacji.

Firmy obawiają się kosztów związanych z tym wdrożeniem, zwłaszcza że wiele z nich już poniosło wydatki na przygotowanie się do systemu, który miał ruszyć w lipcu 2024 r. MF wyjaśniło, że nie chce ruszać schemy XML faktury strukturyzowanej, ale nie wyklucza drobnych korekt, aby to było korzystne dla wszystkich.

Przedsiębiorcy apelują też o wsparcie finansowe lub możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach ulg podatkowych, takich jak ulga na badania i rozwój (B+R). Ten apel został odnotowany.

Rewolucja w podatku od nieruchomości?

Jednym z najbardziej oczekiwanych obszarów zmian jest podatek od nieruchomości. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2023 r. uznał obecną definicję budowli za niezgodną z konstytucją, co wymaga jej zmiany do końca 2024 r. Ministerstwo Finansów, deklaruje, jednak że nie planuje rewolucji w tym zakresie. Resort pracuje nad nową definicją, która ma być klarowna, ale nie wprowadzać drastycznych zmian, które mogłyby być katastrofalne dla przedsiębiorców.

Co się zmieni w podatkach, a na co nie ma szans?

W najbliższym czasie firmy mogą spodziewać się nowych obowiązków sprawozdawczych, ale bez rewolucyjnych zmian w kluczowych podatkach. Ministerstwo Finansów dąży do stopniowego upraszczania procesów, ale wprowadzenie fundamentalnych zmian, jak np. redukcja liczby raportów czy uproszczenie definicji budowli, na razie nie jest planowane. Resort będzie kontynuował dialog z przedsiębiorcami, aby znaleźć rozwiązania, które zadowolą obie strony – firmy oraz administrację.