Ministerstwo Finansów planuje opodatkować akcyzą saszetki nikotynowe i dostosować definicję wyrobów nowatorskich do zmian na rynku substytutów wyrobów tytoniowych - wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Planowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

"Projektowana ustawa w zakresie zmian w ustawie o podatku akcyzowym ma na celu objęcie podatkiem akcyzowym dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych, a także rozszerzenie opodatkowania w zakresie już istniejących na gruncie ww. ustawy wyrobów nowatorskich, poprzez zmianę definicji tych wyrobów" - podano w uzasadnieniu projektu zamieszczonego w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Resort finansów proponuje, aby wyłączyć z opodatkowania wyroby wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych jak gumy do żucia, plastry i aerozole zawierające nikotynę.

W Ocenie Skutków Regulacji wyjaśniono, że dzięki zmianie definicji wyrobów nowatorskich opodatkowaniu będą podlegały wyroby niezawierające tytoniu, ale w których składzie znajduje się nikotyna.

Przewidywane stawki akcyzy na saszetki nikotynowe

Według zapisów zamieszczonych w OSR, stawka akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe ma w 2025 r. ma wynieść 100 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. - 300 zł za każdy kilogram.

W OSR oszacowano też, że sprzedaż saszetek nikotynowych w 2025 r. wyniesie 200 mln. Przy założeniu wagi saszetki na 0,8 grama i zastosowaniu stawki akcyzy w wysokości 100 zł/kg, wpływy z tytułu tego podatku oszacowano na 16 mln zł, a z VAT na 19,7 mln zł. W 2026 r., zakładając 50 proc. wzrost sprzedaży do 300 mln sztuk, z zastosowaniem stawki 200 zł/kg, wpływy z tytułu akcyzy sięgną ok. 48 mln zł (z VAT ok. 59 mln zł), a w 2027 r., przy sprzedaży 450 mln saszetek, ze stawką 300 zł/kg, wpływy z tytułu akcyzy wyniosłyby ok. 108 mln zł (z VAT ok. 133 mln zł).

Wzrost wartości sprzedaży saszetek nikotynowych w UE

"Szacunki nie uwzględniają możliwych wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy związanych z opodatkowaniem akcyzą beztytoniowych wyrobów nowatorskich (wyrobów zawierających surowiec roślinny np. herbatę) i innych wyrobów nikotynowych" - dodano.

Jak wskazano w OSR, według danych Eurostatu, wartość sprzedaży saszetek nikotynowych w UE, z praktycznie zerowego poziomu w 2015 r. osiągnęła w 2022 r. wartość 796 mln euro. Podobnie w przypadku wyrobów nowatorskich (tytoń do podgrzewaczy) - wartość rynku UE w 2015 r. wynosiła ok. 13 mln euro, by już w 2022 r. osiągnąć poziom ok. 10,5 mld euro. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/