Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pokontrolnym negatywnie ocenia przygotowanie przez ministra finansów podatkowej części Polskiego Ładu.

NIK pokazała też skutki zmian wprowadzonych PŁ.

ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Agnieszka Pokojska