Działalność gospodarcza prowadzona przy wykorzystaniu polskiej nieruchomości i znajdujących się tu urządzeń spełnia definicję stałej placówki (zakładu), a przez to jest opodatkowana w naszym kraju – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała irlandzka rezydentka podatkowa, która wprawdzie zarejestrowała firmę za granicą, ale działalność gospodarczą prowadzi w Polsce. Zajmuje się tu obróbką drewna i sprzedażą wytworzonych w ten sposób produktów na terenie naszego kraju. Działalność ta jest prowadzona sezonowo od wiosny do jesieni, nie dłużej niż 183 dni w roku. Za zgodą lokalnej gminy kobieta wykorzystuje do tego celu jedną z działek, gdzie są rozwieszone jej reklamy.

Kobieta uważała, że dochód z tej działalności powinien być opodatkowany wyłącznie w Irlandii.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał definicję zakładu z art. 5a pkt 22 ustawy o PIT oraz art. 5 ust. 1 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z obu przepisów wynika, że chodzi o stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa. Może to być np. filia, zakład fabryczny, oddział, przedstawicielstwo, biuro, warsztat.

Dyrektor KIS uznał, że w tym wypadku definicja ta jest spełniona, bo kobieta ma w Polsce stałą placówkę. Zwrócił uwagę na to, że jej irlandzka firma dysponuje polską nieruchomością, którą wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, że jest to działalność sezonowa. Liczy się to, że jest to stała placówka. Może ona stanowić zakład nawet wówczas, gdy w rzeczywistości istnieje przez krótki czas, bo ze względu na szczególny rodzaj działalności jest ona prowadzona tylko przez bardzo krótki okres – wyjaśnił dyrektor KIS.

Stwierdził więc, że kobieta ma w Polsce zakład i dochody, które uzyskuje w związku z obróbką drewna, powinny być opodatkowane w naszym kraju. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 7 ust. 2 polsko-irlandzkiej umowy międzynarodowej – podsumował organ. ©℗