Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, który dotyczy wykluczenia z podatku dochodowego laptopów otrzymanych w ramach programu wsparcia kompetencji cyfrowych. Mowa o projektach "laptop dla ucznia" oraz "bon na laptop dla nauczyciela".

Czego dotyczy projekt rozporządzenia?

Dokument dotyczy sprzętu cyfrowego otrzymanego w 2023 r. na podstawie ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych przez:

  • rodziców uczniów klas IV (szkoły podstawowe publiczne, niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne),
  • nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych – program "bon na laptop dla nauczyciela" (zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego).

Co istotne, wyłączenie z podatku dotyczyłoby okresu od 2 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023. Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jak uzasadniono nowy projekt?

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów podkreśliło, że laptopy nabywane w wyżej wymienionych programach podlegały już zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn. Przychody, które nie podlegają tym przepisom, są jednak ujęte w ustawie o podatku dochodowym. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu: "(…) wartość świadczenia w postaci otrzymanego na własność laptopa i bonu na zakup laptopa, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT". Podkreślono również, że w obecnym stanie prawnym otrzymujący laptopy (lub bony na zakup laptopa) uzyskują podatkowy przychód i są zobowiązani do jego wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym. Nowy projekt ma uwzględnić "ważny interes podatników", ale jest jednocześnie rozwiązaniem tymczasowym.

Co stało się z projektem "laptop dla ucznia"?

Program został oficjalnie zawieszony na początku lutego 2024 przez minister edukacji Barbarę Nowacką i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Zawieszenie projektu uzasadniono m.in. wątpliwościami dotyczącymi niewystarczającego zabezpieczenia finansowego i niejasnościami związanymi z podstawą prawną przetargów. Program był finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Resort edukacji zapowiedział jednocześnie, że istnieją plany kontynuacji programu, ale w innej formie. Jak wyjaśniono, resorty edukacji i cyfryzacji będą pracować wspólnie nad projektem "Cyfrowy uczeń". Projekt ma być powiązany z programem nauczania i poprzedzony m.in. stworzeniem strategii z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych.