Rzecznik praw obywatelskich po publikacji GP zwrócił się do szefa Służby Celnej z prośbą o wyjaśnienia w sprawie bezprawnych zasad zwrotów kosztów delegacji celnikom.
Rzecznik praw obywatelskich po naszym artykule opublikowanym w GP nr 189 z 26 września 2008 r. oraz na prośbę związków zawodowych Służby Celnej poprosił 6 listopada o interwencję szefa Służby Celnej Jacka Kapicę w zakresie nieprawidłowości związanych ze zwrotem kosztów delegacji celnikom.
Sprawa dotyczy głównie izb celnych w Szczecinie i Gdyni. Taką informację otrzymaliśmy z biura rzecznika.