Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek zamknięcia tych ksiąg i sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego, którego celem jest prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, jak również wyniku finansowego jednostki.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych składa się z kilku etapów. Są to czynności przygotowawcze, czynności przedbilansowe, czynności bilansowe oraz czynności pobilansowe. W tekście przedstawiono m.in. czynności przedbilansowe, w szczególności kładąc nacisk na inwentaryzację aktywów i pasywów.
Każdy z etapów zamknięcia ksiąg rachunkowych jest ważny i ma istotne znaczenie dla jednostki. Wszystkie bowiem zmierzają do jednego celu, tj. jasnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej, sporządzenia analizy finansowej na podstawie uzyskanych danych i podjęcie odpowiednich decyzji zarządczych.
Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP