Osoby podejmujące prace w komisji wyborczej często zastanawiają się, czy wynagrodzenie, które otrzymają za jej wykonanie będzie opodatkowane. Wyjaśniamy!

Dnia 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Aby wszystko przebiegało zgodnie z procedurami potrzebni będą pracownicy, którzy w tym dniu będą członkami komisji wyborczych. Chętnych nie brakuje, ze względu na wysokie zarobki. Ile można zarobić w jeden dzień? Czy dochód podlega opodatkowaniu?

Stawki za pracę w komisjach wyborczych

W Obwodowych Komisjach Wyborczych, członkowie mogą liczyć na dużo wyższe wynagrodzenia, niż miało to miejsce w 2018 roku. Obecnie wyniosą one kolejno:

  • 900 zł – dla przewodniczącego;
  • 800 zł – dla zastępcy przewodniczącego;
  • 700 zł – dla członka komisji.

Na jeszcze wyższe stawki mogą liczyć członkowie terytorialnych komisji wyborczych. Tam przewodniczący komisji, za swoją pracę otrzyma aż 1500 złotych, zastępca przewodniczącego 1400 zł, a członkowie dostaną 1300 zł.

W drugiej turze, jeśli do takowej dojdzie, członkowie komisji mogą liczyć na połowę wyżej wymienionych kwot.

Czy dochód z pracy w komisji wyborczej jest opodatkowany?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi jasno, że diety oraz zwroty kosztów otrzymane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania. Dotyczy to kwoty do 3000 zł miesięcznie. Na tej podstawie można śmiało potwierdzić, że dochody te nie podlegają dodatkowemu opodatkowaniu.

Postępując zgodnie z przepisami, wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą. Wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2019 roku potwierdziła, że pełnienie obowiązków społecznych takich jak komisje wyborcze, podlegają zwolnieniu od podatku.

Co należy do zadań członków komisji wyborczej?

Zadania obwodowej komisji wyborczej obejmują:

  • Organizowanie głosowania w danym obwodzie.
  • Zapewnienie przestrzegania prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania w dniu wyborów.
  • Ustalanie wyników głosowania w obwodzie i ich publikacja.
  • Przesyłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Podsumowując, praca w komisji wyborczej nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu. Członkowie mogą zatem spodziewać się relatywnie wysokiego zarobku, co przekłada się na zainteresowanie tego rodzaju działalnością.