Dodatkowe wynagrodzenie dla doradcy finansowego to koszt spółki podwyższającej kapitał zakładowy – orzekł NSA.
Uzasadniając wyrok, sędzia Jerzy Płusa powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10). Wynika z niej, że kosztami uzyskania przychodów nie są tylko te wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego. – Skoro dodatkowe wynagrodzenie dla doradcy nie było konieczne, to należy uznać, że stanowi ono koszt. W przeciwnym wypadku wrócilibyśmy do stanu sprzed uchwały – powiedział sędzia Płusa.
W tej sprawie zadaniem doradcy finansowego był wybór optymalnej formy finansowania, poprawa wizerunku spółki i pomoc w wyłonieniu inwestora. W zamian za bieżące doradztwo spółka z o.o. wypłacała mu wynagrodzenie miesięczne, a na koniec także dodatkowe – za sukces.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że premia za sukces nie może być kosztem spółki, bo są to wydatki bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału.
Spółka tłumaczyła, że jest to wydatek związany z ogólnym funkcjonowaniem firmy. – Jest to typowy koszt pośredni związany z prowadzoną działalnością podlegającą opodatkowaniu – przekonywała.
Przegrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Sąd stwierdził, że wydatki na usługi doradcze nie mogą stanowić kosztów ogólnego funkcjonowania, ponieważ zostały poniesione w związku z operacją podwyższenia kapitału zakładowego. – Gdyby nie podwyższenie, to byłyby one zbędne – uznał WSA.
Innego zdania był NSA. Orzekł, że w świetle uchwały kwestia badania pośredniości czy bezpośredniości wydatku nie ma tu żadnego znaczenia.
Ważne
Kosztami uzyskania przychodów nie są tylko te wydatki związane z nową emisją, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę kapitału zakładowego
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 892/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia