Opłacenie składki członkowskiej do organizacji branżowej dobrowolnie zrzeszającej przedsiębiorców jest wydatkiem związanym z działalnością gospodarczą. Nie jest więc objęte ryczałtem od dochodów spółek – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Co innego wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą; są one opodatkowane ryczałtem, czyli estońskim CIT, zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Problem polega na tym, że przepisy nie definiują, które wydatki są związane z działalnością gospodarczą, a które nie są. Fiskus najchętniej sięga tu do zasad klasycznego CIT, a zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Te same cele powinny, zdaniem dyrektora KIS, przyświecać ponoszeniu wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

Dlatego zdarza się, że jeżeli fiskus odmawia zaliczenia danego wydatku do kosztów w klasycznym CIT, to na gruncie przepisów o estońskim ryczałcie twierdzi, że nie jest to wydatek związany z działalnością gospodarczą. Tak uważa np. w sprawie kar umownych.

Wątpliwość pojawiła się w zakresie składek członkowskich. Na gruncie przepisów o CIT dyrektor KIS konsekwentnie odmawia uznania ich za koszt uzyskania przychodów, nawet gdyby miały one wyraźny związek z branżą przedsiębiorcy (patrz: interpretacja indywidualna z 28 sierpnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.374.2023.1.PC).

O składki członkowskie spytała więc spółka hotelarska, która nie płaci klasycznego CIT, lecz estoński. Wyjaśniła, że należy m.in. do stowarzyszeń pozarządowych i klubów, dzięki czemu może uczestniczyć w spotkaniach z innymi przedsiębiorcami z branży. Pozwala to jej na wymianę doświadczeń, zawieranie nowych kontaktów biznesowych, uzyskiwanie wiedzy o sposobach prowadzenia działalności w branży, zapoznawanie się z nowinkami technicznymi i organizacyjnymi.

Podkreśliła, że całościowo przekłada się to na zmniejszanie kosztów działalności i zwiększanie przychodów.

Dyrektor KIS uznał, że w takiej sytuacji składki członkowskie są związane z działalnością gospodarczą. ©℗