Jeśli ogrzewasz dom gazem, to możesz ubiegać się z tego tytułu o zwrot podatku VAT. By tak się stało, przede wszystkim musisz zachować opłacone faktury. Jakie jeszcze kryteria trzeba spełnić? Gdzie należy złożyć wniosek? Wyjaśniamy w tekście.

Zwrot VAT za gaz. Szczegóły

Wnioskodawcą musi być ta osoba, która zawarła formalną umowę sprzedaży paliwa gazowego i poniosła koszty zawarte na fakturze, która jest podstawą wypłaty zwrotu podatku. Można się ubiegać o refundację, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów dochodowych, które wynoszą 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Co ważne, w przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. uwzglednia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r. Z kolei w przypadku wniosku o refundację za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2024 r. uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Kolejną niezbędną kwestią formalną jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania, które jest wpisane lub zgłoszone po raz pierwszy do CEEB.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Aby otrzymać zwrot podatku VAT za gaz, do wniosku należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne, a także dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

– do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT
– po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.


Gdzie złożyć wniosek?

W lokalnym urzędzie gminy bądź miasta. Można to zrobić pisemnie, wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inną opcją jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT. Można to zrobić również za pomocą aplikacji mObywatel.