Już od 15 lutego 2024 roku Polacy mogą rozliczyć swój PIT za 2023 rok. Rozliczenia PIT można dokonać na dwa sposoby: w formie papierowej - do właściwego Urzędu Skarbowego, jak również za pośrednictwem usługi e-Urzędu Skarbowego – Twój e-PIT. O jakich ważnych datach należy pamiętać? Sprawdź poniżej.

Kiedy rusza rozliczenie PIT za 2023 rok?

Od 15 lutego 2024 roku każdy podatnik może rozliczyć swój PIT za ubiegły rok w formie papierowej do właściwego Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Twój e-PIT to roczne zeznanie podatkowe przygotowane automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową. Obejmuje formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Usługa Twój e-PIT dostępna jest w e-Urzędzie Skarbowym na platformie podatki.gov.pl. Dokumenty PIT dostępne w serwisie są wstępnie przygotowane i uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową informacjami przekazanymi przez pracodawców.

Kiedy mija termin rozliczenia PIT za 2023 rok?

Termin na złożenie deklaracji PIT mija 30 kwietnia 2024 roku i dotyczy następujących zeznań rocznych:

  • PIT-28 – dla osób rozliczających się ryczałtem,
  • PIT-36 — dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • PIT-37 – dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów czy rencistów,
  • PIT-38 – dla osób rozliczających zyski (i straty) kapitałowe,
  • PIT-39 – dla osób uzyskujących przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że podatnicy rozliczający się na podstawie ww. deklaracji muszą zrobić to w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Osoby, które nie spełnią tego obowiązku, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i finansowej, w zależności od wysokości podatku do zapłaty.

Wysyłka deklaracji z ZUS

Jak poinformował ZUS, już w styczniu rozpoczęto wysyłkę 10 mln deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Dostaną je osoby, które w poprzednim roku otrzymywały świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysyłka potrwa do końca lutego.