W tym roku po raz pierwszy skarbówka pomaga w rozliczeniach wszystkim podatnikom PIT, także przedsiębiorcom. A za rok będzie można złożyć zeznanie przez telefon w nowej aplikacji fiskusa.

Już dziś (15 lutego) od północy można się zapoznać ze swoim rozliczeniem PIT za 2023 r. i złożyć roczne zeznanie podatkowe. Ruszyła kolejna edycja usługi Twój e-PIT.

Niezależnie od tego nadal będzie można przesłać zeznanie poprzez stronę e-Deklaracje.

Za rok nowości

Za rok natomiast pojawią się dwie nowości, o czym poinformował na wczorajszej konferencji prasowej szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Po pierwsze, jeszcze w tym roku ma zostać udostępniona aplikacja e-Urząd Skarbowy na telefon. Dzięki niej podatnicy już w przyszłym roku (w rozliczeniu za 2024 r.) będą mogli skorzystać z usługi Twój e-PIT na swoich smartfonach.

Po drugie, podatek do zapłaty – o ile taki się pojawi – będzie można uiścić nie tylko przelewem lub blikiem (jak obecnie), lecz także za pomocą posiadanych kart, np. kredytowej.

Dla przedsiębiorców

W tym roku natomiast nowością jest, to że KAS udostępniła częściowo wypełnione zeznania przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. W poprzednich latach z usługi Twój e-PIT mogły korzystać tylko osoby nieprowadzące biznesu. W tym roku dołączyli do nich przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. płacili podatek:

 • według skali podatkowej (muszą złożyć zeznanie PIT-36),
 • według liniowej stawki 19 proc. (PIT-36L),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Skarbówka przygotowała też zeznania podatnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej.

– Z usługi Twój e-PIT skorzystają również po raz pierwszy osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą – poinformowała podczas konferencji Sylwia Zdebiak, dyrektor departamentu relacji z klientami w Ministerstwie Finansów.

W sumie w ramach usługi Twój e-PIT skarbówka wypełniła w tym roku ok. 4,2 mln zeznań przedsiębiorców, w tym 1,99 mln – PIT-36, 1,69 mln – PIT-28 i 0,54 mln – PIT-36L.

Ale uwaga: udostępnione przedsiębiorcom zeznania nie są kompletne. KAS wypełniła tylko niektóre rubryki, głównie z: danymi rejestracyjnymi podatnika, wpłaconymi przez niego w trakcie roku zaliczkami na PIT lub kwotami wpłaconego ryczałtu, a także wpłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

We wstępnie wypełnionych dla przedsiębiorców zeznaniach KAS uwzględniła też:

 • dane otrzymane od płatników, jeżeli przedsiębiorca równolegle w trakcie roku zarabiał na etacie albo miał dochody ze zlecenia, z renty, emerytury,
 • wszystkie ulgi wskazane w informacjach przekazanych przez płatników,
 • ulgę na dzieci (która przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych),
 • odliczenie 1,5 proc. podatku przekazywanego organizacji pożytku publicznego, jeżeli w rozliczeniu za poprzedni rok przedsiębiorca taką organizację wskazał i nadal znajduje się ona na liście OPP.

Co wypełnić samemu

Przedsiębiorcy muszą natomiast samodzielnie uzupełnić pozostałe rubryki, przede wszystkim o:

 • dane dotyczące własnej działalności gospodarczej, w tym o wysokości przychodów i kosztów podatkowych,
 • częściowe odliczenie składki zdrowotnej (w przypadku przedsiębiorców płacących liniowy PIT oraz ryczałtowców),
 • przysługujące im ulgi podatkowe.

Przy czym – jak poinformowała Sylwia Zdebiak – przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z usługi Twój e-PIT, nie będą wypełniać zeznania rubryka po rubryce, tylko będą krok po kroku odpowiadać na pytania (będą wypełniać zeznanie w kreatorze).

Trzeba zaakceptować

Uwaga: przedsiębiorcy muszą swoje zeznania nie tylko uzupełnić, lecz także zaakceptować i wysłać.

Nie zadziała tu zasada automatycznego akceptowania zeznań (wypełnionych przez KAS) wraz z upływem ustawowego terminu na ich złożenie. Tak jest tylko w przypadku wypełnionych przez skarbówkę zeznań PIT-37 i PIT-38. Jeżeli podatnik nic nie zrobi z takim zeznaniem przygotowanym przez KAS, to zostanie ono automatycznie zatwierdzone wraz z upływem terminu jego złożenia, czyli 30 kwietnia 2024 r.

Natomiast przedsiębiorcy muszą samodzielnie uzupełnić zeznanie wypełnione przez skarbówkę, zaakceptować je i wysłać. To samo dotyczy podatników, którzy nie są przedsiębiorcami, ale również składają PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2023 r. przychody z prywatnego najmu, dochody z zagranicy.

Należy sprawdzić

Trzeba pamiętać, że w wypełnionych zeznaniach skarbówka nie uwzględniła wszystkich ulg. Należy samodzielnie wpisać inne preferencje, jeżeli tylko one podatnikowi przysługują (np. rehabilitacyjną, termomodernizacyjną), a także odliczyć darowizny przekazane na szczytne cele wymienione w ustawie o PIT.

Odnosi się to nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do pozostałych podatników (np. PIT-37). Dlatego każdy, kto chce skorzystać z usługi Twój e-PIT, powinien uważnie sprawdzić zeznanie wypełnione dla niego przez skarbówkę. Warto też porównać dane z tymi, które znalazły się w przesłanych przez płatników informacjach PIT-11 (płatnicy przesłali je zarówno do urzędów skarbowych, jak i samym podatnikom).

Logowanie do usługi

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować na dwa sposoby:

 • poprzez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczna, e-dowód) albo
 • podając dane autoryzacyjne, czyli: numer PESEL (albo NIP i data urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy). Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2022 r. nie złożyli PIT-37 (lub PIT-36), powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A z poz. 56 lub kwotę z poz. 57.

Należy pamiętać, że trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę trwającą do dwóch godzin, potem można ponowić próbę.

Blokada nie wyklucza jednak dostępu do rozliczenia na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym. Zalogowanie się będzie możliwe – w tym celu należy użyć profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub aplikacji mObywatel.

Przez e-Deklaracje

Korzystanie z usługi Twój e-PIT jest dobrowolne. Nadal można złożyć roczne zeznanie w inny sposób, np. przez system e-Deklaracje, na papierze.

Przypomnijmy, że zeznania przez e-Deklaracje wypełnia się w nowej formie – odpowiedzi na pytania (w krokach).

„Dla wygody wypełniania formularza, przygotowany został po lewej stronie panel nawigacji. Dzięki temu w łatwy sposób można zweryfikować kompletność danych. Przed wysyłką dostępny jest podgląd wypełnionego PIT, co pozwala upewnić się, że wszystkie dane zostały wpisane poprawnie” – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort dodał też, że po wysyłce pojawia się okno z podsumowaniem wysłania formularza – z tego miejsca można pobrać wygenerowany formularz XML oraz zapisać jego numer referencyjny.

„UPO generowane w formie PDF lub XML jest gotowe do pobrania w kolejnym kroku, po sprawdzeniu statusu” – poinformowało ministerstwo.

Na papierze

Ta forma rozliczeń – na papierze – jest już obecnie najmniej wykorzystywana, natomiast – jak poinformował Marcin Łoboda – w zeznaniach papierowych pojawia się najwięcej błędów, często brakuje np. podpisu.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zastrzegł jednak, że MF nie planuje odstąpić od tej formy rozliczeń.

Kiedy zwrot

Jeżeli zeznanie zostanie złożone na papierze, to termin zwrotu podatku wynosi do trzech miesięcy. Natomiast podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymują zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. W ubiegłym roku podatnicy otrzymywali zwrot średnio w terminie 12 dni – wyjaśnił Marcin Łoboda.

Złożone zeznanie będzie dostępne na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. Obecnie bowiem każdy może przeglądać na swoim koncie w e-US różne złożone przez siebie deklaracje, czy to elektronicznie, czy na papierze (w tym drugim przypadku tylko dane podstawowe), pobrać je w formacie PDF i wydrukować.

Pomoc chatbota

Szef KAS zapewnił, że podatnicy mogą liczyć na pomoc skarbówki w wypełnianiu zeznań, ale zachęcał, aby w pierwszej kolejności szukali oni pomocy zdalnej – przez telefon lub internet. Wizyta w urzędzie skarbowym powinna być ostatecznością – wyjaśnił.

Przedstawiciele resortu zachęcali też do korzystania z chatbota – na stronie podatki.gov.pl. Pomaga on w rozwiązywaniu najczęstszych problemów. Jeżeli podatnik nie uzyska w ten sposób odpowiedniej pomocy, to odpowiedzi udzieli na czacie urzędnik. ©℗

Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z usługi Twój e-PIT, nie będą wypełniać zeznania rubryka po rubryce, tylko będą odpowiadać na pytania