Przełom dla wynajmujących mieszkania? Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, najemcy mieszkań mogą płacić niższe podatki, a nawet ubiegać się o zwrot nadwyżki zapłaconych podatków. Decyzja ta otwiera pole do walki z błędnymi interpretacjami przepisów podatkowych.

Nowy wyrok sądu w Warszawie zmienia zasady opodatkowania wynajmu mieszkań, dając nadzieję na niższe podatki dla wynajmujących. O sprawie pisze "Gazeta Wyborcza". Najwyższym podatkiem od nieruchomości będą objęte wyłącznie budynki faktycznie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Właściciele nieruchomości mogą teraz liczyć na zwrot nadpłaconych podatków, co może mieć duże znaczenie dla wielu przedsiębiorców. Decyzja ta otwiera pole do walki z błędnymi interpretacjami przepisów podatkowych.

Wynajem mieszkania 2024. Jaki podatek?

Jeszcze pod koniec 2022 roku stawki czynszu za mieszkania prywatne ustalono na poziomie 12 proc. i 32 proc.
wysokość podatku.

Inną opcją był podatek liniowy, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu pozostał jedyną możliwą regulacją. Jednak w praktyce oznaczało to, że wydatek nie podlegał odliczeniu. GW zwraca jednak uwagę, że „oprócz wynajmu indywidualnego istnieje także możliwość wynajęcia mieszkania, jeżeli prowadzi się firmę (tzw. wynajem komercyjny).

Najem komercyjny. Wyższy podatek dla firm [STAWKI]

Dotychczas osoby wynajmujące mieszkania osobom fizycznym płaciły do ​​urzędu skarbowego 1 zł za metr kwadratowy, bez rozróżnienia, czy lokal wynajmowany był prywatnie, czy w celach biznesowych.

Jednak zamieszanie powstało po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku.

Sąd orzekł, że jeśli właściciel mieszkania wynajmuje nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej, to powinien zapłacić się wyższy podatek. Do tej interpretacji przychyliło się Ministerstwo Skarbu twierdząc, że wyższe podatki obowiązują w przypadku, gdy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą i rejestruje dochody z wynajmu z tytułu działalności gospodarczej. W tej sytuacji wysokość podatku wzrasta do 28,78 zł za metr kwadratowy.

Przełomowy wyrok sądu. Przedsiębiorcy dostaną zwrot nadpłaconych podatków

Jednak z tak kategoryczną interpretacją nie zgodził się z Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Rozpatrywał on sprawę spółki, która wynajmowała osobom fizycznym mieszkania wyłącznie na cele mieszkaniowe. W opinii burmistrza oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego - spółka, która prowadziła działalność gospodarczą, powinna zapłacić wyższy podatek. Jednak do WSA wpłynęła skarga.

Pełnomocnik spółki zaznaczał, "aby budynek mieszkalny lub jego część mogły zostać opodatkowane stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to muszą być zajęte na prowadzenie takiej działalności".

Zgodził się z tym sąd, który stwierdził, że tylko te budynki, które faktycznie są zajęte do prowadzenia działalności, podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Wyrok Sądu Warszawskiego otwiera drogę przedsiębiorcom, którzy padli ofiarą błędnej profiskalnej interpretacji przepisów przez organy podatkowe, do skorygowania zaległości w podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych podatków.