Sprzedaż mieszkania przez Agencję Mienia Wojskowego nie odbywa się na podstawie przepisów o gospodarce mieszkaniowej, dlatego nie jest wyłączona spod przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC, który wyłącza z opodatkowania czynności cywilnoprawne „w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych”.

Sformułowanie „w sprawach” jest bardzo niedookreślone i powoduje wiele sporów. Identyczny problem jest z czynnościami „w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia” (art. 2 ust. 1 lit. f ustawy o PCC).

Wniosek o interpretację złożyła notariusz. Chciała się upewnić, że umowa sprzedaży mieszkania przez Skarb Państwa – Agencję Mienia Wojskowego w trybie przetargu, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwolniona z VAT), jest wyłączona z PCC na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o tym podatku.

Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na art. 80 ust. 3 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2061 ze zm.), zgodnie z którym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym podatki i opłaty oraz koszty założenia księgi wieczystej, ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Podkreślił, że w przepisie tym użyto sformułowania „koszty związane z zawarciem aktu”, a nie koszty jego sporządzenia. To wskazuje, że chodzi o należności, które wiążą się z zawarciem takiej umowy, w tym również należne podatki – stwierdził dyrektor KIS.

Uznał ponadto, że art. 80 ust. 3 ustawy o AMW ma charakter lex specialis i wyłącza stosowanie innych norm o charakterze ogólnym, czyli art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC.

Zdaniem fiskusa za opodatkowaniem sprzedaży przez AMW przemawia także to, że wcześniej czynność ta była wyłączona z opodatkowania na mocy art. 2 pkt 2a ustawy o PCC. Ale przepis ten (funkcjonujący obok art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC) został uchylony ustawą o AMW. Dlatego – według dyrektora KIS – nie ma podstaw do twierdzenia, że taka sprzedaż jest wyłączona z PCC. ©℗