Na straży porządku prawnego w sprawach administracyjnych stoi NSA. Porządek taki mają gwarantować uchwały podejmowane w poszerzonym składzie sędziowskim.
Do takiej uchwały muszą się stosować wojewódzkie sądy administracyjne. Obowiązuje ona jak edykt cesarski na terenie podległej prowincji. Wyraźne wskazanie, że wydanie interpretacji to nie tylko jej sporządzenie i podpisanie, ale terminowe doręczenie, jest drogowskazem dla sądów wojewódzkich i oby dla fiskusa. Do tej pory organy podatkowe uznawały, że doręczenie podatnikowi po terminie interpretacji, która była podpisana w terminie, nie powoduje przekroczenia przepisów. Teraz interpretacje z terminową datą podpisania, ale doręczone podatnikowi z opóźnieniem, nie będą miały mocy prawnej. Będzie obowiązywała interpretacja zawarta we wniosku podatnika. Sztuka pisania wniosków o interpretację zapewne będzie w cenie.