Nowelizacja ustawy o VAT, uchwalona przez Sejm 15 października, rozszerzyła definicję eksportu o przypadki nieodpłatnego przekazania. Roman Namysłowski, doradca podatkowy w Ernst & Young. Wyjaśnia, że zostały zrównane konsekwencje nieodpłatnego przekazania towarów wywożonych poza terytorium UE z wywozem do innego państwa członkowskiego.

Na podstawie obowiązujących przepisów nieodpłatne przekazanie towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i po spełnieniu określonych warunków taka czynność może korzystać z opodatkowania 0-proc. stawką VAT.

– Inaczej jest w przypadku wywozu poza terytorium UE. Eksportem jest wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty wyłącznie w wykonaniu odpłatnej dostawy towarów (o której mowa w art. 7 ust 1 ustawy o VAT) – mówi Roman Namysłowski.

Tymczasem, jak podkreśla ekspert, dyrektywa 2006/112 nie zawiera ani definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ani eksportu. Pozwala za to na objęcie dostawy towarów zwolnieniem z opodatkowania (czyli odpowiednikiem polskiej 0-proc. stawki VAT), jeżeli towary zostaną wywiezione poza terytorium kraju – zarówno do innego kraju Wspólnoty, jak i poza nią.

Zdaniem dr. Krzysztofa Biernackiego z firmy Rödl & Partner we Wrocławiu rozszerzenie definicji eksportu może pociągać za sobą dla podatników takie same problemy jak te, które pojawiały się dotychczas przy nieodpłatnym przekazaniu towarów w obrocie krajowym.

– Dotyczy to w szczególności związku przekazania towarów z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy eksporcie jest to tym bardziej istotne, że jest stosowana stawka 0 proc., która prowadzi do zmniejszenia przychodów budżetowych – mówi Krzysztof Biernacki.

Ekspert jako przykład podaje opodatkowanie przekazania materiałów reklamowych, prezentów o małej wartości lub próbek towarów, które w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT nie stanowią dostawy towarów.

– Przedsiębiorcom bardziej opłacać się będzie dokonanie darowizny traktowanej jako dostawa towaru, przy której odliczą podatek naliczony zarówno przy ich zakupie, jak i następnie eksporcie, niż wyłączenie z obrotu przekazywanych materiałów. Na tym tle może dojść do wielu sporów z organami podatkowymi – przekonuje ekspert.

Senat wniósł poprawki do nowelizacji, ponownie rozpatrzy je Sejm.