Były wiceminister finansów Piotr Patkowski został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) z dniem 11 listopada 2023 r., podała Agencja.

"Piotr Patkowski, powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dniem 11 listopada 2023 r. Od 16 kwietnia 2020 r. do 10 listopada 2023 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych" - czytamy na stronie PANA.

PANA to instytucja, która od 1 stycznia 2020 r. pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Zastąpiła Komisję Nadzoru Audytowego. Urząd ma duże uprawnienia, bo może m.in. pozbawić firmę audytorską możliwości badania sprawozdań finansowych.

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje minister finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego, wskazano na stronie Agencji.