Trzeba złożyć PIT-36, nawet jeśli działalność gospodarcza jest zawieszona, a podatnik mieszka i zarabia za granicą – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.
Chodziło o przedsiębiorcę, który zawiesił działalność, wyjechał z rodziną do Wielkiej Brytanii, gdzie otworzył biznes i wynajął dom. Z Polski pobiera emeryturę. Sądził, że skoro zarabia tylko w Anglii i tam jest jego miejsce zamieszkania oraz centrum życiowe, to nie musi składać w Polsce PIT-36.
Dyrektor IS w Warszawie wyjaśnił, że art. 45 ustawy o PIT nie przewiduje zwolnienia dla podatników, którzy zawiesili działalność. Jeśli więc przedsiębiorca nie powiadomił o jej likwidacji, to nie ustał obowiązek składania zeznań podatkowych.
Potwierdził natomiast, że dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii będzie opodatkowany tylko w tamtym kraju. W Polsce będzie on zwolniony z PIT. Powołał się przy tym na art. 22 konwencji z Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2016 r. nr 250, poz. 1840).
Przypomniał też, że co do zasady emerytura wypłacana z Polski osobie, która ma miejsce zamieszkania w Anglii, podlega opodatkowaniu tylko tam. Skoro jednak podatnik mam polskie obywatelstwo, to emerytura podlega opodatkowaniu tylko w Polsce (art. 18 ust. 2 lit. a konwencji). Dlatego podatnik wykaże dochody z niej w PIT-36.
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 21 marca 2016 r., nr IPPB1/4511-66/16-4/MT.