Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra finansów dotyczący sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, postuluje uzupełnienie go o kwestie związane z zabezpieczeniem przesyłanych lub przekazywanych danych przed nieuprawnionym dostępem.

- W projekcie nie zawarto odpowiedzi na pytanie, czy Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość szyfrowania nośników danych – przekazanie danych na niezaszyfrowanych nośnikach danych (np. płytach CD, czy DVD) narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z ochroną informacji stanowiących tajemnice handlową i naraża podatnika na konsekwencje prawne – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Samo podpisanie przekazania dokumentów do organów podatkowych nie stanowi zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do informacji. W celu wyeliminowania ryzyk i zabezpieczenia danych przedsiębiorców zasadnym jest wprowadzenie dodatkowych zapisów. Chodzi o sformułowanie, że w przypadku przekazania ksiąg na informatycznych nośnikach danych podatnik ma prawo zabezpieczyć księgi hasłem, które przekaże uprawnionym organom w odrębnej korespondencji lub telefonicznie.

W projekcie rozporządzenia brakuje również przepisów określających poświadczenie odbioru dla danych przekazywanych na informatycznych nośnikach danych. W konsekwencji, podatnicy przekazujący dane osobiście na nośnikach danych będą pozbawieni możliwości otrzymania dowodu potwierdzającego termin ich przekazania. - Prosimy o doprecyzowanie, czy w takiej sytuacji takie poświadczenie będzie wydawane, a jeśli tak, to przez kogo, i w którym momencie – dodaje Przemysław Pruszyński.