Wiele sporów między organami podatkowymi a podatnikami wywołuje zwłaszcza zagadnienie rozliczania kosztów w czasie. Przyczyną tych wątpliwości są zazwyczaj sytuacje wynikające z realiów obrotu gospodarczego, takie jak opóźnienia w płatnościach, złożoność umów czy transakcji, specyfika danej działalności. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych stanowi ważną wskazówkę, jak te problemy rozwiązać.

Pełna treśc artykułu w Tygodniku Podatkowym w eGP