Minister finansów ogłosił konkursy na 201 naczelników urzędów skarbowych. Dziś są tam urzędnicy pełniący obowiązki naczelników.
Połowa z 401 urzędów skarbowych w całej Polsce potrzebuje naczelnika. W związku z tym minister finansów ogłosił konkursy na stanowiska naczelników urzędów skarbowych dla 201 urzędów. Dziś są tam urzędnicy pełniący obowiązki naczelników.
- Ogłoszenie tego konkursu ma doprowadzić do uregulowania sytuacji kadrowej w urzędach skarbowych. Dziś formalnie w tych urzędach są p.o. naczelników. Już na początku roku resort finansów obiecał zająć się tą sprawą, stąd ogłoszenie o konkursach - wyjaśnia nam Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.
Konkurs dotyczy każdego województwa. W dolnośląskim poszukiwanych jest 7 naczelników, w kujawsko-pomorskim - 11, w lubelskim - 21, w lubuskim - 4, w łódzkim i podlaskim - po 8, w małopolskim - 26, w mazowieckim - 25, w opolskim - 1, w podkarpackim - 14, w pomorskim - 6, w śląskim i świętokrzyskim - po 13, w wielkopolskim - 20, w warmińsko-mazurskim - 10, w zachodniopomorskim - 14.
Konkurs będzie składał się z dwóch części: sprawdzenia wiedzy zawodowej oraz oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych. Do 13 listopada kandydaci na naczelników mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów na adres Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
Ważne!
W całej Polsce jest 401 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów zajmujących się obsługą dużych podatników