Czy osoby podejmujące pracę w komisji wyborczej muszą liczyć się z opodatkowaniem dochodu za jej wykonanie? To pytanie zapewne zadają sobie wszystkie osoby, które podejmują ten rodzaj dorywczej pracy. Jak wygląda to w praktyce?

Prezydent Polski Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zostaną one przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku. Aby sprawnie przebiegały (zarówno wybory, jak i referendum) potrzebni będą pracownicy obwodowych komisji wyborczych w ilości ponad 200 tysięcy osób. Ile można zarobić przez jeden dzień i czy dochód ten podlega opodatkowaniu?

Stawki za pracę w komisjach wyborczych

Wysokość wynagrodzenia za pracę w komisjach wyborczych ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Honorarium to w 2023 roku znacznie wzrosło. Podwyżki są podyktowane wysoką inflacją i wynoszą kilkadziesiąt procent. Ile wynoszą?

  • 800 zł dla przewodniczących komisji (wcześniej 500 zł),
  • 700 zł dla zastępców przewodniczących (dotychczas 400 zł),
  • 600 zł dla zwykłych członków obwodowych komisji wyborczych (było 350 zł).

Porównując poprzednie wybory parlamentarne z 2019 roku, stawki wzrosły o: 300 zł dla przewodniczących i zastępców przewodniczących 250 zł dla członków komisji.

Czy dochód z pracy w komisji wyborczej podlega opodatkowaniu?

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety oraz zwroty kosztów otrzymane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenia otrzymywane przez członków komisji nie podlegają więc opodatkowaniu.

Postępując zgodnie z przepisami, wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą. Wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2019 roku potwierdziła, że pełnienie obowiązków społecznych takich jak samorząd terytorialny lub komisje wyborcze podlegają zwolnieniu od podatku.

Jakie są zadania członków komisji wyborczych?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Podsumowując, dochód z pracy w komisji wyborczej nie podlega opodatkowaniu. Członkowie mogą zatem liczyć na relatywnie wysoki zarobek, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu tego typu pracą. Termin zgłoszeń do komisji wyborczych minął 15 września. Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września.