Nie ma podatku akcyzowego od zrealizowanych przed 1 lipca 2021 r. w samochodzie ciężarowym lub dostawczym przeróbek konstrukcyjnych, których skutkiem było powstanie samochodu osobowego. Tak samo jest, gdy podatnik zdecyduje się na kolejne przeróbki w takim aucie.

Potwierdzają to dwie najnowsze interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podobnie jak wcześniejsza – z 21 lutego 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.16.2023.2.AM).

Każda z nich dotyczyła podobnej sytuacji: podatnik kupił auto, które przed 1 lipca 2021 r. zostało przerobione z ciężarowego lub dostawczego na osobowe.

Od 1 lipca 2021 r. takie przeróbki konstrukcyjne są opodatkowane akcyzą, jeżeli ich skutkiem jest powstanie samochodu osobowego. Wynika to z art. 100 ust. 1a i art. 104 ust. 6b ustawy o podatku akcyzowym, które wprowadziła nowelizacja z 30 marca 2021 r. (Dz.U. poz. 694). Podatek trzeba zapłacić od średniej wartości rynkowej netto powstałego w ten sposób auta określonej na dzień dokonania przeróbek.

Obie najnowsze interpretacje dotyczyły sytuacji, w których przeróbki konstrukcyjne miały miejsce jeszcze przed 1 lipca 2021 r.

Przed 1 lipca 2021 r.

Jeden z pytających, z powodu pandemii COVID-19 oraz niewiedzy co do zmiany przepisów, nie złożył posiadanych dokumentów w wydziale komunikacji. Miał tylko zaświadczenie okręgowej stacji kontroli diagnostycznej z czerwca 2021 r., że samochód jest osobowy.

Obecnie, chcąc dokonać aktualizacji w wydziale komunikacji, mężczyzna otrzymał informację o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego lub zaświadczającego o braku konieczności uiszczenia akcyzy.

Podatnik uważał, że skoro zmiany konstrukcyjne zostały wprowadzone w styczniu 2021 r., to nie ma od nich podatku akcyzowego.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że w styczniu 2021 r. nie obowiązywał jeszcze art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy akcyzowej, więc obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych zmian konstrukcyjnych w ogóle nie powstał.

Z osobowego na kamper

Druga interpretacja (z 6 września br.) dotyczyła mężczyzny, który w 2022 r. kupił pojazd zarejestrowany w Polsce jako osobowy. Przeznaczenie pojazdu zmienił jeszcze poprzedni właściciel w 2019 r.

Nowy nabywca wprowadził kolejne zmiany konstrukcyjne – przerobił go na samochód kempingowy. Zmiany te zostały w 2023 r. zatwierdzone przez okręgową stację kontroli pojazdów. W tym samym roku w wydziale komunikacji poinformowano podatnika, że chcąc złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, musi przedstawić dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

W tej sprawie również dyrektor KIS potwierdził brak obowiązku podatkowego. Wskazał, że zatwierdzone w 2023 r. zmiany miały miejsce w zarejestrowanym już samochodzie osobowym. Przebudowa nie doprowadziła więc do zmiany rodzaju pojazdu, bo zarówno po, jak i przed tymi zmianami był to już samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem przebudowa zarejestrowanego samochodu osobowego (na specjalny kempingowy), która nie doprowadziła do zmiany jego zasadniczego przeznaczenia (zarówno przed, jak i po przebudowie jest to samochód osobowy), nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym – potwierdził dyrektor KIS.©℗