Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowych formularzy dotyczących podatku od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej: CIT-CFC i CIT/CFI oraz exit tax: CIT-NZ.

Uwagi można przesyłać do 14 września br. na adres: Konsultacje. WzoryCIT@mf.gov.pl.

Nowy wzór formularza CIT-NZ (wersja nr 2) będzie miał zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez podatników CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków – od dnia publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Natomiast CIT-CFC (w wersji nr 5) i CIT/CFI (w wersji nr 3) będą miały zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez podatników CIT od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – za rok podatkowy tej jednostki, który rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r.

Zmiany w tych dwóch ostatnich formularzach są związane z nowelizacją z 7 października 2022 r. ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180). Zmodyfikowała ona kryteria kwalifikacji do zagranicznych jednostek kontrolowanych (art. 24a ust. 3a ustawy o CIT). W nowych przepisach określono, jak wyliczać różnicę między faktycznie zapłaconym przez zagraniczną jednostkę podatkiem dochodowym a podatkiem, jaki byłby od niej należny z zastosowaniem 19-proc. stawki podatku przy spełnieniu określonych warunków (z art. 24a ust. 3 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. d ustawy CIT). Nie uwzględnia się wówczas zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Przed zmianą taka zasada była stosowana tylko do wyliczania różnicy, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT. W związku z tym dane o podatku dochodowym zapłaconym przez zagraniczną jednostkę były wykazywane w CIT/CFI w osobnych blokach. Po zmianie formularza dane o podatku faktycznie zapłaconym przez zagraniczną jednostkę będą wykazywane w jednym bloku – B.3.

W konsekwencji należy też dostosować formularz CIT/CFC. Zmiany wprowadzone we wzorze formularza CIT-NZ(2) mają natomiast charakter aktualizacyjny i dostosowawczy.©℗