Jeżeli do nowo utworzonej spółki komandytowej zostało wniesione przedsiębiorstwo, nie może ona stosować preferencyjnej stawki CIT w roku utworzenia i następnym – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła spółka komandytowa powstała w 2023 r. Jej pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie, jak tłumaczył przedstawiciel spółki, w 2023 r. doszło do zmiany umowy spółki, w wyniku której komplementariusz – osoba fizyczna – wniósł wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo to było związane z jej działalnością gospodarczą.

Spółka chciała się upewnić, że w 2023 r. będzie mogła stosować obniżoną, 9-proc. stawkę CIT. Zgodnie bowiem z przepisami obniżony CIT mogą stosować nie tylko mali podatnicy, lecz także firmy rozpoczynające działalność. Wyjątkiem są podmioty powstałe w wyniku restrukturyzacji, określone w art. 19 ust. 1a ustawy o CIT (wówczas preferencji nie można stosować w roku rozpoczęcia działalności i kolejnym).

Przedstawiciel spółki uważał, że w jej przypadku nie będzie miało zastosowania wyłączenie z art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Zgodnie z nim preferencyjnej stawki nie można stosować, jeżeli w roku utworzenia lub kolejnym do podatnika zostały wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro.

Spółka zwróciła uwagę, że wprawdzie komplementariusz wniósł do niej swoje przedsiębiorstwo, ale art. 19 ust. 1 pkt 5 dotyczy sytuacji, w której aport został wniesiony na poczet kapitału. Tymczasem w spółce komandytowej nie występują kapitały. Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na definicje kapitału zakładowego, udziału w zyskach osób prawnych i objęcia udziałów (akcji), zawarte w art. 4a pkt 18, 19 i 20 ustawy o CIT, które odnoszą się również do spółek komandytowych.

Organ wyjaśnił więc, że skoro ustawa o CIT wprowadza swoje własne definicje i sposoby rozumienia pojęć, m.in. kapitału w spółce komandytowej, to dla celów podatkowych to one mają zastosowanie, a nie regulacje wynikające z kodeksu spółek handlowych.

– W konsekwencji na gruncie ustawy o CIT pojęcie kapitału obejmuje także spółki komandytowe. A skoro ustawodawca w art. 19 ust. 1a pkt 5 ustawy o CIT wyklucza z preferencyjnej stawki podatku podmioty, do których zostało wniesione m.in. przedsiębiorstwo, to również ta regulacja ma zastosowanie do spółek komandytowych – wyjaśnił dyrektor KIS.

Oznacza to, że spółka komandytowa będzie mogła stosować preferencyjną stawkę podatku od trzeciego roku podatkowego, jeśli spełni warunki określone w ustawie (będzie miała status małego podatnika, a jej przychody nie przekroczą równowartości 2 mln euro). ©℗