Limit zwolnienia z PIT ryczałtu na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych kuratorów sądowych zależy od liczby mieszkańców w miejscowości, w której siedzibę ma sąd (tj. miejsce zatrudnienia kuratora), a nie od liczby mieszkańców na całym obszarze właściwości tego sądu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie dotyczyło obowiązującej od 5 kwietnia 2023 r. nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych (Dz.U. poz. 27). Wynika z niej, że gdy zawodowy kurator ma trudności w przemieszczaniu się komunikacją publiczną i w związku z tym wykorzystuje do celów służbowych prywatne auto, to należy mu się ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych – do wysokości 25 proc. kwoty bazowej (art. 14 ust. 5a ustawy o kuratorach sądowych).

Zwrot ten jest objęty zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT. Zwolnienie nie może przekroczyć kwoty miesięcznego ryczałtu obliczonego zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27 poz. 271 ze zm.). Zgodnie z par. 3 ust. 2 tego rozporządzenia miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne zależy od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony.

Pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób ustalić właściwą liczbę mieszkańców. Czy powinna się ona odnosić do mieszkańców miejscowości, w której siedzibę ma sąd (miejsce zatrudnienia kuratora), czy do całego obszaru właściwości sądu, na terenie którego kurator wykonuje swoje czynności.

Płatnik, który o to spytał, pokazał różnicę na przykładzie kuratora, który dostaje ryczałt w wysokości 547,61 zł. Jeżeli należałoby wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców miasta, w którym siedzibę ma sąd (do 100 tys.), to kuratora obowiązywałby limit 300 km. Jeżdżąc więc samochodem o najwyższej pojemności silnika, kurator miałby zwolnione z podatku 345 zł (300 km x 1,15 zł). Od nadwyżki (547,61 zł – 345 zł = 202,61 zł) płatnik musiałby potrącić PIT.

Jeżeli natomiast brać pod uwagę liczbę mieszkańców na całym obszarze właściwości sądu, to kuratora obowiązywałby limit 500 km, a przyznany ryczałt byłby w całości zwolniony z PIT (500 km x 1,15 zł = 575 zł).

Dyrektor KIS odpowiedział, że prawidłowy jest pierwszy sposób liczenia. Wyjaśnił, że ryczałt jest zwolniony z PIT w wysokości ustalonej z uwzględnieniem liczby mieszkańców miasta, w którym pracownik jest zatrudniony, czyli w tym wypadku tego, w którym siedzibę ma sąd zatrudniający kuratora sądowego. ©℗