Usługi, które następnie posłużą programiście do zaprogramowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej, są związane z oprogramowaniem. Związek ten należy postrzegać szeroko – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Dlatego uznał, że ma tu zastosowanie 12-proc. stawka ryczałtu.

Chodziło o podatnika, który projektuje interfejsy użytkownika dla stron internetowych oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Jego zadaniem – jak wyjaśnił – jest przede wszystkim przygotowanie wstępnego projektu, który następnie jest prezentowany klientowi i ewentualnie zmieniany, poprawiany.

Ostateczna wersja projektu – dokumentacja tekstowa opisująca całą funkcjonalność z dopracowanymi szczegółami graficznymi – jest przekazywana programistom w formie pliku. Projekt służy za wzór do zaprogramowania działającej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, ale już przez programistów.

Mężczyzna wyjaśnił, że w świetle Polskiej Klasyfikacji Działalności przeważający rodzaj jego usług to „działalność związana z oprogramowaniem” (62.01.Z). Tak zaklasyfikował to Główny Urząd Statystyczny.

Nawet gdy podatnik nie świadczy usług bezpośrednio związanych z pisaniem oprogramowania, to i tak są one wykorzystywane do dalszej pracy programisty

Podatnik sądził jednak, że może skorzystać z 8,5 proc., bo – jak przekonywał – świadczona przez niego działalność nie obejmuje programowania ani doradztwa w zakresie oprogramowania, ani żadnych innych usług, które podlegają opodatkowaniu według stawki 12 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.).

Może więc płacić podatek według stawki 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy – twierdził.

Nie trzeba być programistą

Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 29 grudnia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.588.2022. 2.MK) stwierdził, że właściwa jest tu 12-proc. stawka ryczałtu, bo wbrew twierdzeniu podatnika użyte w ustawie przy symbolu PKWiU 62.01.1 „ex” nie oznacza zawężenia wyłącznie do kwestii programowania, lecz wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem.

W grupowaniu tym mieszczą się też usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0). Obejmują one usługi związane z projektowaniem struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że aby można było stwierdzić brak związku świadczonych usług z oprogramowaniem, nie wystarczy, że wykonywana przez mężczyznę działalność nie będzie polegała na programowaniu.

Wystarczy związek

Tak samo orzekł WSA w Gdańsku. Jak uzasadnił sędzia Zbigniew Romała, w przypadku grupowania PKWiU ex 62.01.1 przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, a nie wyłącznie z pisaniem programów. Nawet więc jeżeli podatnik nie świadczy usług bezpośrednio związanych z pisaniem oprogramowania (bo jego usługi poprzedzają pracę programisty), to i tak są one wykorzystywane do dalszej pracy programisty. Zachodzi więc związek między pracą twórcy interfejsu graficznego a tworzeniem oprogramowania. Związek ten jest wystarczający – wyjaśnił sędzia Romała.

Dodał, że art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b odwołuje się do działu 62 PKWiU, a w objaśnieniach do niego zostało wskazane, że czynności te obejmują wspomaganie oprogramowania.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo