Dyrektywa europejska z 2003 roku narzuca państwom członkowskim UE wprowadzenie podatkowej promocji biopaliw. Wdrażanie jej postanowień do prawa w Polsce to m.in. zwolnienia od podatku akcyzowego.
Komisja Europejska analizuje roczne raporty państw członkowskich UE dotyczące wdrażania postanowień Dyrektywy 2003/30/WE. Dzięki temu kontroluje postępy promocji podatkowej biopaliw. W 2005 roku minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 r., nr 177, poz. 1470), w którym określił ulgi w podatku akcyzowym na biopliwa. Katarzyna Feldo z Pricewaterhouse Coopers wskazuje, że przepis par. 2 tego rozporządzenia przewiduje zwolnienie z opodatkowania akcyzą:
• biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych oraz biopaliw ciekłych,