Zajęć taekwondo nie można uznać za kształcenie powszechne. W konsekwencji nie są one objęte zwolnieniem z VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który prywatnie naucza koreańskiej sztuki samoobrony. Tłumaczył, że w trakcie zajęć ich uczestnicy wykonują także ćwiczenia sprawnościowe, ogólnorozwojowe oraz gimnastyczne. Dodał, że sam jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i ukończył międzynarodowy kurs instruktorski taekwondo oraz posiada stopnie mistrzowskie − I i II Dan.

Uważał, że w związku z tym może korzystać z podatkowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że warunkiem zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 jest spełnienie dwu przesłanek:

  • o charakterze przedmiotowym, co dotyczy rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji (kształcenie powszechne lub wyższe), oraz
  • o charakterze podmiotowym, co odnosi się do usługodawcy, który musi być nauczycielem.

Co prawda podatnik spełnia drugi warunek, bo jest nauczycielem – potwierdził organ − ale nie spełnia pierwszego kryterium. To, że uczestnicy zajęć wykonują również ćwiczenia sprawnościowe, ogólnorozwojowe oraz gimnastyczne, nie powoduje jeszcze, że świadczone przez nauczyciela usługi można uznać za kształcenie powszechne – wyjaśnił dyrektor KIS.©℗