Ministerstwo Finansów zadeklarowało wolę ostatecznej likwidacji kaucji gwarancyjnej w VAT dla nowych podatników. Stosowna poprawka ma być głosowana przez Senat.

Likwidację kaucji gwarancyjnej dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą przewiduje jedna z poprawek przedstawionych przez Ministerstwo Finansów podczas środowego posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja ta pracuje nad nowelizacją ustawy o VAT przyjętą w połowie października przez Sejm.

Formalne zgłoszenie poprawek MF do głosowania, po ich ocenie przez legislatorów, zapowiedział przewodniczący komisji, senator Tomasz Misiak z PO.

"Wydaje się, że w celu zrównania szans i polepszenia sytuacji podatników na starcie można odstąpić i od kaucji proporcjonalnej i wykreślić ją w ogóle" - powiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa znosi obowiązek wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł dla podatników rozpoczynających działalność. Jednak zgodnie z wcześniejszymi propozycjami resortu finansów firmy starające się o szybszy zwrot VAT miałyby wpłacać zabezpieczenie uzależnione od wnioskowanej kwoty zwrotu.

Zastąpienie kaucji stałej proporcjonalną było krytykowane przez przedsiębiorców

Biznes domagał się zniesienia zabezpieczeń w ogóle.

Inna zaprezentowana przez resort finansów poprawka przewiduje skrócenie do trzech miesięcy terminu na rozliczenie VAT bez konieczności składania deklaracji podatkowej. W wersji przyjętej przez Sejm podatnik mógłby tego dokonać do końca roku podatkowego. Obecnie ma na to dwa miesiące. Resort finansów proponował w pierwotnej wersji nowelizacji wydłużenie tego terminu do trzech miesięcy.

"Propozycja dwunastu miesięcy na rozliczenie podatku oznaczałaby konieczność kontroli rozliczeń za okres roczny. To nie byłoby specjalnie korzystne ani dla podatników, ani dla aparatu skarbowego" - wyjaśniał senatorom minister Kotecki.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT wprowadza istotne zmiany do ustawy. Zliberalizowane zostaną m.in. warunki korzystania z ulgi na złe długi. Sprzedawca, który nie otrzyma od swojego kontrahenta pieniędzy w ciągu 180 dni, będzie mógł odzyskać zapłacony podatek z urzędu skarbowego.

Nowelizacja zawiera także szereg innych korzystnych dla podatników przepisów

Przyjęto np. rządową propozycję skrócenia podstawowego terminu zwrotu VAT ze 180 dni do 60 dni. Zwiększony zostanie limit obrotów dla utrzymania statusu małego podatnika - z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

Nowelizacja umożliwia zakładanie magazynów konsygnacyjnych. Ich funkcjonowanie umożliwi przemieszczanie towarów wewnątrz UE. Nowela wprowadza także możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy. Umożliwia także rozliczenie podatku importowego w deklaracji. Obecnie importerzy muszą odprowadzać podatek i potem czekać na jego zwrot.

Sejm zlikwidował też 30-proc. dodatkową karę dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe.

Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 grudnia br.