Renata Kostowska rzecznik Izby Skarbowej w Olsztynie / Dziennik Gazeta Prawna
Trzy pytania
Izba Skarbowa w Olsztynie uświadamia młodzieży z olsztyńskich liceów, czym grozi firmanctwo. Skąd pomysł na tę akcję?
Z doświadczeń przedstawicieli administracji podatkowej, bo problem firmanctwa zaczyna się pojawiać w naszym województwie. Okazją do uświadomienia młodzieży płynących z tego zagrożeń stał się udział Izby Skarbowej w Olsztynie w projekcie „Szkoła Młodych Przedsiębiorców”. Powstał on z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i był adresowany do nauczycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz uczniów z olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Projekt miał na celu przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania firmy, chodziło o to, żeby młodzież miała możliwość „posmakowania” samej przedsiębiorczości w sensie dosłownym, a nie tylko teoretycznym.
Jak wypłynął problem firmanctwa?
Podczas warsztatów młodzież miała wskazać zalety i wady udostępniania swoich danych osobowych, w tym za odpłatnością. Prowadzący omawiali skutki podatkowe, jakie mogą wystąpić w związku z udostępnieniem swoich danych. Jednocześnie wskazywano na podatkowe konsekwencje prowadzenia fikcyjnej działalności gospodarczej. Starano się uświadomić młodym ludziom, na czym w praktyce polega ten proceder i w jak negatywny sposób może on wpłynąć na ich dalsze życie.
Jakie wnioski płyną z warsztatów?
Świadomość młodzieży nie jest jednorodna. Większość intuicyjnie mówiła, że nie udostępniłaby swoich danych osobom trzecim ani za darmo, ani odpłatnie, chociaż nie wiedziała, z jakimi zagrożeniami może się wiązać takie udostępnianie. Natomiast około 10 proc. młodych ludzi świadomie przyznało, że sprzedałoby swoje dane osobowe i nie odwiodły ich od tego nawet przekazane przez nas informacje na temat związanych z tym zagrożeń. ©?