ANALIZA

Od 1 stycznia 2009 r. limity dla potrzeb VAT (z wyjątkiem limitu zwolnienia podmiotowego, który jest stały) będą znacznie mniejsze niż obecnie. To spowoduje, że krąg małych podatników zostanie ograniczony. W efekcie rozliczenia VAT staną się mniej korzystne.

Małym podatnikiem może być podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty odpowiadającej w złotych polskich kwocie 800 tys. euro. Jak tłumaczy Paweł Satkiewicz, prawnik w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, przeliczenie kwot limitów uprawniających podatników VAT do preferencyjnego, kasowego, rozliczania VAT w 2009 roku dokonuje się według kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października. Różnice pomiędzy kursem euro w 2007 i 2008 spowodowały, że w nadchodzącym roku limity wielkości sprzedaży (kwot prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi) wyrażone w złotych polskich będą niższe niż dotychczas obowiązujące.

- W praktyce oznacza to, że mniejsza liczba podatników VAT spełni kryterium małego podatnika. Niektórzy podatnicy nie będą, z powodu niższych limitów, uprawnieni do rozliczeń VAT metodą kasową. Będą zmuszeni rozliczać się według zasad ogólnych, co z pewnością będzie dla większości z nich mniej korzystnym rozwiązaniem - twierdzi Paweł Satkiewicz.

Jeżeli limity podatkowe nie zostały ustalone w złotych, wahania kursu walut mogą wpływać na obowiązki firm w zakresie podatków - tak jak w przypadku małych podatników w rozumieniu ustawy o VAT. Na ten aspekt zwraca uwagę Joanna Perzanowska, menedżer Ernst & Young, która podkreśla, że pomiędzy październikiem 2007 a 2008 euro osłabiło się w stosunku do złotego, co wpłynęło na znaczne obniżenie limitu wartości sprzedaży dla małych podatników, który został określony na kwotę w złotych odpowiadającą 800 tys. euro przeliczoną według średniego kursu NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku.

- W rezultacie, mniej podmiotów uzyska status małego podatnika i będzie uprawnionych do skorzystania z uproszczeń w 2009 roku. Podatnicy, którzy przekroczą limit, będą zobowiązani do raportowania VAT na zasadach ogólnych, co zwiększy stopień trudności przy przygotowaniu rozliczeń - podsumowuje Joanna Perzanowska.