Ministerstwo Finansów uzupełni objaśnienia podatkowe dotyczące daniny solidarnościowej i potwierdzi w nich możliwość uwzględnienia w podstawie obliczania tej daniny strat z lat ubiegłych – poinformował wiceminister Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 42274.

Zapewnił, że resort finansów podziela wykładnię Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowaną w wyrokach: z 19 lipca 2022 r. (sygn. akt II FSK 452/22), wyrok NSA z 7 grudnia 2022 r. (II FSK 1172/22).

To dobra wiadomość dla płacących daninę solidarnościową, tym bardziej że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nadal podtrzymuje swój negatywny pogląd, tj. że straty się nie uwzględnia. Przykładem są interpretacje indywidualne z 28 czerwca 2023 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.391.2023.1.AA i 0112 KDIL2-2.4011.380.2023. 1.AG) oraz z 19 kwietnia 2023 r. (0115-KDIT3.4011.217. 2023.2.AD).

Przypomnijmy, że przy wyliczeniu 4-proc. daniny solidarnościowej należy uwzględnić sumę dochodów: opodatkowanych według skali podatkowej (na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy o PIT), z zysków kapitałowych (art. 30b ustawy), z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT (art. 30c), z zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f).

Zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT podstawę obliczenia daniny stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych we wskazanych przepisach, po ich pomniejszeniu o odliczone:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • część składki zdrowotnej u podatników liniowych (w 2023 r. nie więcej niż 10 200 zł),
  • kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT, odliczane od podstawy obliczenia podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Problem wynika z tego, że w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT nie ma słowa o odliczaniu podatkowej straty z lat ubiegłych. Dla dyrektora KIS to koronny argument. Twierdzi, że skoro strata z lat ubiegłych nie została wymieniona, to jej się nie odlicza.

Inaczej orzekają sądy, w tym NSA we wspomnianych wyrokach. W ocenie sądów, gdyby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie odliczania straty z lat ubiegłych, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach ustawy PIT.

– Podzielamy stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w zakresie możliwości uwzględniania straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej – zapewnił Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację.

Poinformował, że w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości kwestia ta zostanie uzupełniona w objaśnieniach podatkowych z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o PIT. ©℗