Odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy zarówno błahych wykroczeń, wynikających często z nieuwagi, jak i machinacji finansowych o miliardowych skutkach dla budżetu państwa. Czy obecne przepisy są w stanie we właściwy sposób rozróżnić te kategorie czynów?
Między innymi na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”, która odbędzie się jutro na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.
– Same przestępstwa podatkowe możemy podzielić na takie, które polegają na uchylaniu się od opodatkowania, oraz na takie, które polegają na nadużywaniu mechanizmów podatkowych w celu uszczupleń w mieniu Skarbu Państwa – mówi adwokat Dawid Korczyński, jeden z organizatorów konferencji. Problemem – jak dodaje – jest to, że organy państwa z reguły nie są w stanie dostrzec pomiędzy nimi różnicy.
Zdaniem eksperta w przypadku przestępstw polegających na nadużywaniu mechanizmów podatkowych, kluczowa powinna być funkcja represyjna. W odniesieniu zaś do tych podatników, którzy uchylają się od zapłaty daniny, powinno chodzić przede wszystkim o uzupełnienie ubytku w państwowej kiesie.
Konferencja, nad którą DGP sprawuje patronat, rozpocznie się 19 listopada 2015 r. o godz. 10 w poznańskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.