Po debacie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński poinformował, że marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zalecił komisji przedstawienie sprawozdania do 4 listopada.

Zgodnie z projektem, podatek akcyzowy ma dotyczyć wyłącznie paliw, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz samochodów osobowych.

Przewidziano nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Podatek ten ma być płacony przez dystrybutorów, a nie jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej.

Przyszła ustawa zakłada również wprowadzenie obniżonej stawki na biokomponenty paliw, zerowej stawki na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym.

Do końca października 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do celów napędowych (CNG)

Z kolei akcyza na wyroby tytoniowe ma być podwyższona.

Przewidziano również zwolnienie z akcyzy: gazu przeznaczonego do celów opałowych do końca października 2013 r. oraz węgla i koksu - do 1 stycznia 2012ár.

Nie będzie obowiązku produkcji w składzie podatkowym win gronowych, uzyskiwanych z winogron z upraw własnych. Chodzi o produkcję mniejszą niż 1000 hl w ciągu roku.

Z takiego obowiązku mają być również zwolnione: piwa, wina i napoje fermentowane domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nie przeznaczone do sprzedaży.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.