Podatki
Podmioty powiązane nie unikną już podatku od dywidendy, a osoby fizyczne – daniny od odsetek. Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustaw o PIT i CIT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Nowe przepisy wpłyną na międzynarodowe koncerny inwestujące w Polsce za pośrednictwem spółek holdingowych w innych krajach UE i polskie przedsiębiorstwa inwestujące głównie poza Unią Europejską. Dziś mogą one nadużywać zwolnień od podatku od dywidend i innych udziałów w zyskach powiązanych osób prawnych. Pozwalają na to polskie przepisy ustawy o CIT, które są odzwierciedleniem unijnej dyrektywy o spółkach zależnych i dominujących. Miała ona zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu, ale w praktyce możliwe stało się unikanie podatku w obu państwach: w tym, z którego jest dokonywana wypłata, i w tym, do którego ona trafia.
Od 2016 r. nie będzie zwolnienia z podatku, jeżeli „głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia”, co nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej. Opodatkowania nie unikną też osoby fizyczne otrzymujące odsetki od oszczędności. Dziś co do zasady, zgodnie z unijną dyrektywą z 3 czerwca 2003 r., są one opodatkowane w kraju rezydencji ich odbiorcy. W praktyce zdarzają się sytuacje unikania PIT dzięki wypłacaniu odsetek pośrednikom z państw pozaunijnych.
Po zmianach podmioty wypłacające odsetki poza UE będą musiały badać, kto jest ich faktycznym odbiorcą. Jeśli będzie on tylko pośrednikiem, a odsetki będą następnie przekazywane do innego kraju UE, to i tak powinny być opodatkowane.
Na tych samych zasadach daninie będzie podlegać także wypłata zysku z umów ubezpieczenia na życie. Zmiany dotyczyć będą dochodów za 2016 r.
Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ma się ona składać z trzech elementów. Pierwszy (lokalny) dotyczyłby tylko podmiotów, których przychody lub koszty przekroczą 2 mln euro rocznie. Drugi dokument (grupowy) dotyczyłby podatników, których przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro. Obowiązek prowadzenia obu dokumentów wejdzie w życie od 2017 r. Ostatnia część (raportowanie według kraju) ma dotyczyć tylko największych podmiotów powiązanych, osiągających ponad 750 mln euro przychodu rocznie, na poziomie skonsolidowanym dla całej grupy. Ten wymóg zacznie obowiązywać od 2016 r. ©?
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta