Liczba wniosków o abolicję za 2002 rok nie przekracza w większości województw 20. Do urzędów wpłynęło kilkaset wniosków o abolicję za lata 2003-2007, które głównie dotyczą zwrotu podatku. Podatnicy w składanych wnioskach popełniają błędy: nie podpisują się, nie składają załączników.
SONDA
Do 6 października mogli składać wnioski o udzielenie abolicji, podatnicy, którzy uzyskali dochody za granicą w 2002 roku. Z możliwości tej skorzystało niewiele osób. W większości województw liczba wniosków abolicyjnych za 2002 rok nie przekroczyła 20. Przeważają tu wnioski o umorzenie długu wobec fiskusa. Większe zainteresowanie abolicją dotyczy lat 2003-2007, ale tu większą część stanowią wnioski o zwrot części PIT. Tych wniosków w każdym województwie jest już po kilkaset. Takie informacje otrzymaliśmy z izb skarbowych.

Mało wniosków za 2002 rok...

Abolicją podatkową zostały objęte lata 2002-2007. Wszystko dlatego, że w tym roku wygasną zobowiązania podatkowe za 2002 rok. Jednak z sondy GP wynika, że zainteresowanie abolicją dla 2002 roku było niewielkie. Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku podaje, że w województwie podlaskim podatnicy złożyli dziesięć wniosków za 2002 rok. Dziewięć z tych wniosków dotyczyło umorzenia podatku na łączną kwotę 16 537 zł, a jeden zwrotu podatku na kwotę 3148 zł.
- Do dolnośląskich urzędów wpłynęło dziesięć wniosków za 2002 rok, za pozostałe lata 438 wniosków (z przewagą wniosków dotyczących zwrotu - wskazuje Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu.
Podobne liczby dotyczą całej Polski. W województwie lubelskim o abolicję za 2002 rok ubiegało się 29 osób, w opolskim złożono 15 wniosków, w warmińsko-mazurskim - 15, w łódzkim - 15, w zachodniopomorskim - 12 wniosków, w małopolskim było ich 40, w świętokrzyskim - 5, w wielkopolskim - 17, w kujawsko-pomorskim - 10.
- Za 2002 rok do urzędów skarbowych województwa pomorskiego złożono 39 wniosków, z czego większość dotyczyła umorzenia długu. Dotychczas została wydana jedna decyzja w zakresie zwrotu podatku. Kwota zwrotu wyniosła 247,90 zł - wylicza Dorota Spyra-Maslinkow z Izby Skarbowej w Gdańsku.
Podkreśla, że biorąc pod uwagę same wnioski abolicyjne za rok 2002 - więcej było wniosków o umorzenie zaległości podatkowej.
- Dla abolicji za lata 2003-2007 tendencja ta jest odwrotna i przeważają wnioski o zwrot podatku, np. Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik podaje, że na 57 wszystkich wniosków 54 dotyczyły zwrotu, trzy umorzenia. W Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta na 62 wnioski - 46 dotyczy zwrotu, 12 umorzenia, a cztery to zwrot i umorzenie - wylicza Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie.

...więcej za lata 2003-2007

Większe zainteresowanie abolicją podatkową dotyczy lat 2003-2007. Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, że do 6 października do urzędów skarbowych w województwie opolskim wpłynęły 444 wnioski PIT-AZ, spośród których tylko 15 dotyczyło 2002 roku.
- Obecnie trwają postępowania podatkowe, pracownicy urzędów skarbowych weryfikują poprawność złożonych wniosków - dodaje Agnieszka Jóźwin-Dalecka.
Również z informacji Marii Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach wynika, że najwięcej wniosków o abolicję obejmuje lata 2004, 2005, a najczęstszym krajem uzyskania dochodu była Wielka Brytania.
- Ogólna liczba wszystkich złożonych wniosków w województwie świętokrzyskim wynosi około 230 - mówi Maria Bojczuk.
Krystyna Arciszewska z Izby Skarbowej w Olsztynie wskazuje, że do urzędów skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło 313 wniosków o abolicję. Najczęściej, bo aż w 242, wnioskowano o zwrot podatku. Wniosków o umorzenie zaległości było 62, a dziewięć dotyczyło jednoczesnego umorzenia zaległości i zwrotu podatku.
Według danych zebranych przez Andrzeja Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze szacunkowe kwoty wnioskowane wynoszą w przypadku zwrotu PIT od zera do kilkuset złotych, choć najwyższa kwota zwrotu może wynieść ponad 4,5 tys. zł. W przypadku umorzeń długu orientacyjne kwoty nie przekroczą - na jednego wnioskodawcę - stu kilkudziesięciu złotych.
- Najwięcej wniosków złożyły osoby, które osiągały przychody w Wielkiej Brytanii. Są też wnioski od osób zatrudnionych w Holandii oraz USA - tłumaczy Andrzej Pieczko.

Podatnicy pytali...

Urzędnicy zauważyli, że podatnicy, którzy chcieli skorzystać z abolicji podatkowej przed złożeniem dokumentów w urzędach, zadawali sporo pytań. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi podaje, że najczęściej zadawane pytania przed złożeniem wniosku dotyczyły: potrzebnych dokumentów, terminu złożenia wniosków oraz skutków nieskorzystania z abolicji.
Również Krystyna Arciszewska wylicza, że podatnicy przy korzystaniu z abolicji podatkowej najczęściej mieli problemy z: prawidłowym ustaleniem adresu zamieszkania w chwili składania wniosku, kwalifikacją uzyskanego dochodu, ustaleniem prawidłowej wysokości przychodów z tytułu pracy w sytuacji, gdy między Polską a danym krajem są różnice w okresach rozliczenia (np. w Anglii rok podatkowy kończy się 5 kwietnia), przeliczaniem dochodów na złote.

...ale popełniali błędy

Mimo że podatnicy pytali, jak prawidłowo skorzystać z abolicji podatkowej, w składanych dokumentach popełniali błędy. Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie podaje, że najczęściej popełnianymi błędami były: niezłożenie załącznika AZ-O, niewypełnienie wszystkich pozycji wniosku, niepodanie kraju uzyskania przychodów (dochodów), niewskazanie wysokości dochodów uzyskiwanych za granicą oraz błędy formalne: brak podpisu i NIP, wskazywanie przychodów ze źródeł nieobjętych abolicją podatkową, np. z odsetek, występowanie z wnioskiem o abolicję podatników posiadających certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej administracji podatkowej.
- Podatnicy uwzględniali diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w kosztach uzyskania przychodów, a nie poprzez pomniejszenie przychodu. Podawali dane dotyczące np. brytyjskiego, a nie polskiego okresu rozliczeniowego. Rozliczali w jednym wniosku kilka lat - podsumowuje Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie.
326 mln zł
łączny koszt abolicji podatkowej według szacunków Ministerstwa Finansów
Liczba wniosków o abolicję za 2002 rok nie przekracza w większości województw 20. Do urzędów wpłynęło kilkaset wniosków o abolicję za lata 2003-2007, które głównie dotyczą zwrotu podatku. Podatnicy w składanych wnioskach popełniają błędy: nie podpisują się, nie składają załączników. / ST