Liczba wniosków o abolicję za 2002 rok nie przekracza w większości województw 20. Do urzędów wpłynęło kilkaset wniosków o abolicję za lata 2003-2007, które głównie dotyczą zwrotu podatku. Podatnicy w składanych wnioskach popełniają błędy: nie podpisują się, nie składają załączników.
SONDA
Do 6 października mogli składać wnioski o udzielenie abolicji, podatnicy, którzy uzyskali dochody za granicą w 2002 roku. Z możliwości tej skorzystało niewiele osób. W większości województw liczba wniosków abolicyjnych za 2002 rok nie przekroczyła 20. Przeważają tu wnioski o umorzenie długu wobec fiskusa. Większe zainteresowanie abolicją dotyczy lat 2003-2007, ale tu większą część stanowią wnioski o zwrot części PIT. Tych wniosków w każdym województwie jest już po kilkaset. Takie informacje otrzymaliśmy z izb skarbowych.