Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz nowelizację ustawy o podatku rolnym.

Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym wejdzie w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nowelizacji ustaw: o samorządzie gminnym, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, o gospodarce nieruchomościami, o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizację tę podpisał już prezydent.

Wprowadzi ona także inną zmianę podatkową, a mianowicie obowiązek zapłaty podwójnego podatku, tj. zarówno VAT, jak i 6-proc. PCC przy zakupie więcej niż pięciu mieszkań na jednej nieruchomości gruntowej (tj. począwszy od szóstego lokalu). Ta zmiana wejdzie w życie od 2024 r.

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o podatku rolnym. Wprowadzi ona od 2024 r. możliwość przekazania 1,5 proc. podatku rolnego (przez podatników tego podatku będących osobami fizycznymi i będących spółdzielniami produkcyjnymi) związkom zawodowym rolników indywidualnych, związkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, krajowym związkom rolników, kołom i organizacjom rolniczym. ©℗