Tego rodzaju problemy interesowały czytelników w trakcie redakcyjnego dyżuru telefonicznego zorganizowanego w ramach Tygodnia Podatkowego. Odpowiadający na pytania Piotr Chróścicki, ekspert z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, wyjaśniał, że niższe stawki podatku dochodowego wynikają ze zmian wprowadzonych do skali podatkowej. W związku z tym będą miały zastosowanie tylko do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli według tej skali. Przykładowo, należą do nich przede wszystkim dochody uzyskiwane z umów o pracę, emerytur czy też rent. Obniżenie stawek podatkowych nie będzie miało zastosowania do dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym.

Na płacenie niższego podatku nie mogą też liczyć osoby posiadające oszczędności. Dotyczy to zarówno odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych, jak i tych, które zainwestowano w jednostki uczestnictwa funduszy. Tak samo będzie w przypadku zysków uzyskiwanych przez osoby decydujące się na indywidualne kupowanie i sprzedawanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i po 1 stycznia 2009 r. nie będą one podlegały zsumowaniu z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. W związku z tym nadal wszystkie tego typu dochody będą opodatkowane według stawki wynoszącej 19 proc.