Pieniądze na podróż oraz pobyt w amerykańskim ośrodku naukowym są zwolnione z podatku do wysokości diet oraz innych należności określonych przez ministra pracy – orzekł WSA w Gliwicach.
Sprawa dotyczyła doktorantki, która zamierzała wziąć udział w programie ministra nauki i szkolnictwa wyższego „Mobilność Plus”. Dzięki temu miała pojechać na uniwersytet w Stanach Zjednoczonych i tam prowadzić badania naukowe.
Uczestnik takiego programu dostaje środki na podróż oraz niezbędne wydatki związane z pobytem za granicą. Doktorantka liczyła na to, że będą one zwolnione z podatku do wysokości diet i innych należności za czas podróży służbowej (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b ustawy o PIT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że kobieta nie może skorzystać ze zwolnienia. Uznał, że środki na koszty podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym nie mają charakteru diet ani innych należności za podróż, o których mowa w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Doktorantka wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Sąd nie miał wątpliwości, że wyjazd i uczestnictwo w programie należy uznać za podróż osoby niebędącej pracownikiem (o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b ustawy o PIT). Wyjaśnił, że pojęcia podróży nie należy utożsamiać z podróżą służbową. – U pracowników zwolnieniem są objęte wyłącznie diety i inne należności za czas ich podróży służbowej, natomiast u osób niebędących pracownikami mowa jest o świadczeniach otrzymanych w związku z szeroko rozumianą podróżą – stwierdził sąd. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 2 września 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 229/15.