Przewóz i odbiór ukraińskich owoców, zagęszczonego soku jabłkowego, mąki, miodu naturalnego i mięsa drobiowego teraz wymaga zgłoszenia do elektronicznej bazy SENT.

Przewóz i odbiór ukraińskich owoców, zagęszczonego soku jabłkowego, mąki, miodu naturalnego i mięsa drobiowego będzie musiał być zgłaszany do elektronicznej bazy SENT. Takie reguły nie będą dotyczyć podobnych produktów sprowadzanych z innych państw.

Tak wynika z opublikowanego dziś projektu nowelizacji głośnego rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia br.

Przypomnijmy, że na podstawie wspomnianego rozporządzenia monitoringiem skarbówki objęto wewnątrzwspólnotowe nabycie i przewóz (drogowy i kolejowy) przez terytorium Polski m.in. zboża, jeśli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg, jaj, jeżeli ich liczba w przesyłce przekracza 900 sztuk, mięsa drobiowego, jeśli masa brutto przesyłki przekracza 250 kg, produktów pszczelich, jeśli masa brutto przesyłki przekracza 10 kg. Monitoring nie dotyczy przy tym transportów, które rozpoczynają się na terytorium Polski. Kwietniowe rozporządzenie uzupełniło w tym zakresie listę monitorowanych towarów, która została określona w art. 3 ustawy z 9 marca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 140 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 898 ze zm.).

Resort finansów zaproponował zmianę reguł z kwietniowego rozporządzenia. Zgodnie z najnowszym projektem towary, które podlegałyby specjalnemu nadzorowi skarbówki, zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszym przypadku chodzi o obowiązek zgłaszania przewozu:

  • owoców np. malin, truskawek i porzeczek, jeśli masa brutto przesyłki przekracza 3 tys. kg;
  • pozostałych owoców niepoddanych obróbce cieplnej lub ugotowanych na parze lub w wodzie, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg;
  • mąki, jeśli masa brutto przesyłki przekroczy 100 kg;
  • zagęszczonego soku jabłkowego, jeśli masa brutto przesyłki przekroczy 10 tys. kg;
  • świeżych jaj ptasich w skorupkach, jeśli jest ich więcej niż 2500;
  • przetworzonych jaj ptasich bez skorupek, jeśli masa brutto przesyłki przekracza 100 kg;
  • mięsa drobiowego, jeśli masa brutto przesyłki przekracza 250 kg.

Jeśli najnowszy projekt wejdzie w życie, to taki obowiązek dotyczyłby jednak wyłącznie przewozu ukraińskich towarów, które rozpoczną się na terytorium Polski i to gdy towary zostały wcześniej dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Do drugiej grupy zakwalifikowano transporty pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika, jeśli masa brutto przesyłki przekroczy 10 tys. kg. Nadzorem skarbówki miałyby zostać objęte ich wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz przewóz (drogowy i kolejowy) przez terytorium Polski z wyjątkiem procedury tranzytu.

Resort finansów tłumaczy konieczność nowelizacji kwietniowego rozporządzenia „problematyką bezpieczeństwa ekologicznego i koniecznością przeciwdziałania nielegalnym zachowaniom podmiotów gospodarczych”. Tłumaczy przy tym, że "Ważny interes państwa wymaga, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie."