Organy podatkowe będą mogły plombować maszyny i samochody od razu przy doręczaniu decyzji o zabezpieczeniu ewentualnych zaległości podatkowych. Liczą na efekt zaskoczenia.
Organy będą też mogły szybciej występować o zajęcie środków na koncie podatnika lub wnioskować do sądu o zabezpieczenie hipoteczne.
Ministerstwo Finansów jest przekonane, że takie działania ułatwią walkę z oszustami podatkowymi. Dlatego zaproponowało zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) poprzez dodanie do niej art. 155b par. 1a – przy okazji nowelizacji ordynacji podatkowej i innych ustaw. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.