Sejm poparł jedną z pięciu poprawek Senatu o charakterze ujednolicającym do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela wprowadza rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT, tzw. pakiet Slim VAT 3.

Senat zgłosił pięć poprawek, które - zdaniem izby wyższej - miały zapewnić zgodność tekstu ustawy z innymi przepisami. W piątkowym głosowaniu Sejm poparł jedną z tych poprawek, resztę odrzucił. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT (tzw. pakiet Slim VAT 3 - Simple Local and Modern VAT).

Nowelizacja podwyższa limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), poniżej którego podatnik zaliczany jest do małych podatników, wprowadza korekty podatku należnego w zakresie systemu TAX FREE i reguluje zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

W trakcie sejmowych prac nad nowelizacją dołączono do niej szereg przepisów zmieniających inne regulacje podatkowe - dotyczące podatku zryczałtowanego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn.

Zmieniono zasady opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5 proc. przychodów po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł), bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich.

Rozszerzono katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Ponadto zlikwidowano limit dochodowy dla rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Zmiany dotyczą też obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przez firmy. Przede wszystkim zmieniono termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych – w przypadku JPK CIT obowiązek wejdzie w życie od 31 grudnia 2025 roku, a w przypadku JPK PIT – od 31 grudnia 2026 r. Poza tym przepisy precyzują, że jednolite pliki kontrolne mają być wysyłane po zakończeniu roku podatkowego, a nie miesiąca czy kwartału.

Jeśli chodzi o ustawę o podatku od spadków i darowizn, nowelizacja podwyższa kwoty wolne od opodatkowania. Wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Tym samym nowela zlikwiduje tzw. podatek od zrzutek, który pojawił się w tzw. w ustawie deregulacyjnej, czyli ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Wprowadziła ona limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób, co prowadzi do opodatkowania m.in. zrzutek charytatywnych.

Większość zapisów nowelizacji ustawy o VAT ma wejść w życie 1 lipca tego roku.(PAP)

kmz/ ra/ skr/