Wzrost ceny miedzi podwoił wpływy z podatku od niektórych kopalin. I to mimo obłożonej stawki tej daniny – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia na interpelację poselską.

Wiceminister poinformował, że w 2022 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 3,8 mld zł – podobnie jak rok wcześniej, ale ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 r. i latach poprzednich. W 2020 r. wpłynęło z tego tytułu niespełna 1,8 mld zł.

Widać więc wyraźny skokowy wzrost przychodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin w latach 2021–2022 i to mimo że w ubiegłym roku została wprowadzona czasowa obniżka stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra.

Zdrożała miedź

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przyczynił się do tego wzrost cen kopalin, szczególnie miedzi. Największy bowiem udział w dochodach z podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowią właśnie dochody z wydobycia miedzi. MF przypomniało, że średnia cena miedzi za lata 2021–2022 kształtowała się na poziomie ok. 9 tys. dolarów amerykańskich za tonę, podczas gdy w latach 2019–2020 – na poziomie ok. 6 tys. dolarów amerykańskich za tonę.

Ropa i gaz

Przypomnijmy, że podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony 18 kwietnia 2012 r. i początkowo dotyczył tylko miedzi i srebra. Następnie objęto nim wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Pierwsze wpłaty z tego tytułu były w grudniu 2019 r. Tak więc dochody budżetowe z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w latach 2019–2022 obejmują także opodatkowanie wydobycia ropy i gazu.

Notowania na giełdach

Ministerstwo wyjaśniło też w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji, że dochody z podatku od wydobycia miedzi i srebra są uzależnione m.in. od notowań tych kruszców na giełdach referencyjnych w Londynie. Natomiast w przypadku ropy naftowej i gazu ziemnego znaczenie mają notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii SA, a cen ropy naftowej ustalonych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). W obu przypadkach znaczenie ma też kurs dolara amerykańskiego (i ilość wydobycia).

Z odpowiedzi na poselską interpelację wynika, że łącznie przez 11 lat funkcjonowania tej daniny budżet państwa zyskał na niej ok. 21,8 mld zł.©℗

ikona lupy />
Dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin (mld zł) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe