W 2022 r. dochody budżetowe z podatku akcyzowego wyniosły 79,7 mld zł. To 4 mld zł więcej niż w 2021 r. i o ponad 7,5 mld zł więcej niż w 2018 r. – wynika z odpowiedzi z 17 IV 2023 r. wiceministra finansów Artura Sobonia na poselską interpelację nr 40176.

Zasadniczo sprzedaż krajowa przynosi budżetowi więcej akcyzowych wpływów niż podatek z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu wyrobów akcyzowych.

Wyjątkiem jest akcyza od samochodów osobowych. Budżet zarabia tu głównie na nabyciu wewnątrzspólnotowym aut z innych krajów UE i – w mniejszym stopniu – na pozaunijnym imporcie. Łącznie w 2022 r. wpływy z akcyzy od samochodów osobowych (ich importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz sprzedaży krajowej) wyniosły 2,9 mld zł. Były nieco niższe niż w 2019 r. (kiedy wyniosły 3 mld zł), ale równe tym z 2018 r.

Zdecydowanie natomiast przekraczały wpływy z akcyzy od aut w czasie pandemii, kiedy to budżet zebrał z tego tytułu 2,3 mld zł w 2020 r. i 2,5 mld zł w 2021 r.

Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Mariusz Szulc