Brak przychodu u jednego małżonka wyklucza korzystanie z podwójnego limitu ulgi dla rodzin 4+ – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że ulga ta umożliwia rodzicom więcej niż czwórki dzieci, rozliczającym się według skali podatkowej, skorzystanie ze zwolnienia z PIT do kwoty 115 528 zł na jednego z nich. Składa się na to 85 528 zł przychodów zwolnionych z PIT oraz 30 tys. zł dochodu wolnego od podatku (kwota wolna). Dzięki temu małżeństwa, które wspólnie rozliczają się w zeznaniu rocznym, mogą nie zapłacić podatku nawet od kwoty 230 tys. zł.

Z podwójnego limitu ulgi dla rodzin 4+ chciał też skorzystać mężczyzna, który wystąpił o interpretację. Problem polegał na tym, że jego żona nie miała w 2022 r. żadnych dochodów. Dlatego – jak stwierdził dyrektor KIS – małżonkowie mogli potrącić tylko pojedynczą kwotę ulgi. Wyjaśnił, że preferencję tę rozpatruje się odrębnie dla każdego podatnika (rodzica, opiekuna prawnego), ale takiego, który osiąga przychody np. z pracy, ze stosunku służbowego, z umów zlecenia, działalności gospodarczej itd.©℗