Senacka komisja budżetu i finansów publicznych rozpatrzyła we wtorek dwie nowelizacje ustawy o VAT. Jedna ma na celu walkę z oszustwami VAT w e-commerce - komisja poparła ją bez poprawek. Druga dotyczy pakietu Slim VAT 3 - senatorowie zaproponowali do niej poprawki legislacyjne.

Pierwsza z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie zwalczania oszustw VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym. Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów.

Ewidencja będzie prowadzona jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Jak tłumaczył we wtorek podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Artur Soboń, zgromadzone dane będą przechowywane przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zostaną umieszczone w unijnym systemie informatycznym CESOP. "CESOP będzie agregował te dane przekazywane przez administracje podatkowe wszystkich państw UE. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych realizowanych zarówno w ramach UE, jak i z krajami trzecimi na ściśle określonych zasadach, z których będą mogły korzystać poszczególne państwa" - powiedział Soboń.

Poinformował, że w ciągu 10 lat od wejścia w życie tych przepisów szacowany wzrost dochodów budżetu państwa wyniesie 2,5 mld zł. Koszty stworzenia rozwiązań informatycznych mają wynieść ok. 3,5 mln zł.

Komisja poparła ustawę bez poprawek.

Druga nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT (tzw. pakiet Slim VAT 3 - Simple Local and Modern VAT). Ustawa podwyższa limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), poniżej którego podatnik zaliczany jest do małych podatników, wprowadza korekty podatku należnego w zakresie systemu TAX FREE oraz reguluje zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Jak powiedział Soboń, ustawa wprowadza też zmiany w zakresie JPK, CIT i PIT. Wyliczył, że zlikwidowany będzie m.in. limit dochodowy przy korzystaniu z ulgi na dziecko z niepełnosprawnością.

Wskazał, że w zakresie podatku od spadków i darowizn w ustawie zaproponowano podwyższenie kwot wolnych od podatku dla pierwszej i drugiej grupy podatkowej, czyli w ramach bliższej i dalszej rodziny, natomiast w trzeciej grupie podatkowej kwota wolna od podatku została podniesiona w mniejszym stopniu "celem zachowania szczelności systemu podatkowego". Dodał, że zmiany mają wejść w życie 1 lipca tego roku.

Komisja przychyliła się do poprawek legislacyjnych do nowelizacji zaproponowanych przez senackich legislatorów. (PAP)

kmz/ mmu/