Zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych nie dotyczy produktów przywożonych przez podróżnych na własne potrzeby; ich ilość nie może jednak wskazywać na to, że są przywożone w celach handlowych - podkreśliła Krajowa Administracja Skarbowa w komunikacie.

15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

Jak wyjaśniła KAS w przesłanym w środę komunikacie, wprowadzony rozporządzeniem zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych nie dotyczy produktów przywożonych przez podróżnych na własne potrzeby. Ilość takich produktów nie może jednak wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

KAS przypomniała na swojej stronie, że ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej przywóz spoza UE żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) w dalszym ciągu jest objęty ścisłą reglamentacją.

"Surowe procedury prawne w tym zakresie zostały wprowadzone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2122/2019 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011" - wskazano na stronie KAS.

Więcej informacji na temat zasad przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

We wtorek minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział zmianę rozporządzenia z 15 kwietnia, która umożliwi tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Jak poinformował szef MRiT, rozporządzenie będzie zawierało "jeden podstawowy zapis, który nas zabezpieczy przed pozostawaniem towarów w Polsce: nie będzie można wycofać się z tranzytu". (PAP)

kmz/ mk/